kosárban
0 termék
Nemzeti Fejlesztési Terv
Ez a honlap az Európai Únió hozzájárulásával készült

Tájékoztató a cookie-k használatáról és az adatvédelemről

Adatvédelmi tájékoztató
 
A(z) Ripca Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
 
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
 
Az adatkezelő címe: H -1149 Budapest, Mogyoródi út 32. 
Az adatkezelő elérhetősége: (+036) 1 422-1456
 
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
 
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
 
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím
 
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Ripca Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
- Megbízott külső szállító esetén, annak neve és adatai is.
 
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően X napon belül törlésre kerülnek.
 
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését.
 
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
 
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
 
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html) fordulhat.
 
Cookie-k használata az oldalon
 
A Weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. Jelen Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. 
Az alábbi cookie típusok kerülnek tárolásra a weboldal meglátogatása során:
- SESSION cookie: Ez kezeli a kosár tartalmát, továbbá a ha bejelentkezett az oldalon, a szerver ez alapján azonosítja a további kattintás során. A böngésző ablak bezárásakor automatikusan törlődik.
- Egy másik cookie - amelynek 7 nap az életciklusa - a belső anoním statisztika támogatása a feladata, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását.
- Adatvédelmi tájékoztató elolvasását megjegyző cookie: miután elolvasta az adatvédelmi tájékoztatónkat, az oldalon már nem jelenik meg a tájékoztató sáv.
- Az oldalak forgalmát a Google Analytics mérőszoftvere anoním módon rögzíti és statisztikát készít belőle, ezért a Google elhelyez néhány cookie-t. A Google ide vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóját itt tekintheti meg: https://www.google.com/intl/hu_hu/policies/privacy
 
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

MAGUNKRÓL . MÉDIA, KÉPGALÉRIA . Adatvédelmi tájékoztató .